BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
O nas


 

powrót

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie jest jednostką organizacyjną infrastruktury wojskowej bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, właściwą do realizacji zadań  dotyczących:

  • realizacji inwestycji i remontów nieruchomości wojskowych,
  • gospodarowania nieruchomościami wojskowymi,
  • nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
  • nadzoru nad gospodarką energetyczną i komunalną,
  • nadzoru nad ochroną środowiska w zarządzanych kompleksach wojskowych,
  • zaopatrywania w ruchome składniki majątkowe niezbędne do wyposażenia nieruchomości przeznaczonych na zakwaterowanie wojsk.

        

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie zarządza na terenie 2 województw (warmińsko- mazurskiego i podlaskiego) nieruchomościami o łącznej kubaturze wynoszącej 6.429.122 m3 i powierzchni użytkowej budynków wynoszącej 1.231.526  m2 zlokalizowanych na terenie o powierzchni 21.510 ha.
W rejonie działania  RZI Olsztyn funkcjonuje 14  garnizonów wojskowych.

 

 powrót

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych