BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Status prawny

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podlegającą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i realizuje zadania wynikające z szczegółowego zakresu działania oraz z rozkazu nr 191 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy WOG a RZI.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych