BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Rejon działania

Obszar działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie
i Wojskowych Oddziałów Gospodarczych

 

 

Objęte zarządem 77 kompleksów:

                      23  - Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

39  - Wojsk Lądowych,

7  - Sił Powietrznych,

3  - Dowództwa Garnizonu Warszawa,

2  - Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

2  - Ordynariatu Polowego,

1  - Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

położone w 27 miejscowościach, administrowane są przez cztery WOG.

 

W rejonie działania rozlokowanych jest wiele kluczowych jednostek i instytucji wojskowych, a w szczególności:

     a) 16 Dywizja  Zmechanizowana  w  Elblągu,  w  struktury  której  wchodzą 
m. in. 3 Brygady (Giżycko - Orzysz, Bartoszyce - Morąg, Braniewo),

     b) cztery samodzielne pułki,

     c) pięć samodzielnych batalionów,

     d) Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „ORZYSZ” w Bemowie Piskim,

    e) cztery Wojskowe Oddziały Gospodarcze w Elblągu, Olsztynie,  Giżycku
i Białymstoku 

     f) sześć składów w: Olsztynie, Osowcu, Szerokim Borze, Elblągu, Hajnówce 
i Bemowie Piskim (Orzysz) oraz dwa warsztaty techniczne działające
w strukturze 2 RBLog,

     g) dwa Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w Olsztynie i Białymstoku,

     h) dziesięć Wojskowych Komend Uzupełnień,

      i) 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku,

      j)  trzy SP ZOZ (Braniewo, Giżycko, Białystok).

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych