BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Struktura organizacyjna


 

KIEROWNICTWO
Szef Zarządu płk Krzysztof WRONKOWSKI 261-32-16-00
Zastępca Szefa Zarządu ppłk Andrzej PAWLAK 261-32-16-14
Audytor wewnętrzny Mirosław ZAWADZKI 261-32-32-15
Ispektor bhp Zygmunt SYPKO 261-32-32-29
Rzecznik Prasowy Leszek PIETRUCZUK 261-32-16-16
Sekretariat   261-32-16-00
Fax:   261-32-16-89
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy Mirosław ALEKSIEJUK 261-32-16-03
Z-ca Głównego Księgowego Ewelina KRZYSZTOŃ 261-32-33-24
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Szef Wydziału ppłk Piotr SIEPIETOWSKI 261-32-16-23
St.specjalista (kadry) Anna PAWLAK 261-32-16-20
St. referent ds.org. Izabela STEFANIAK 261-32-16-00
PION OCHRONY
Pełnomocnik Szefa d/s Ochrony Informacji Niejawnych Janusz SOSNOWSKI 261-32-16-68
Kierownik Kancelarii Urszula KAŹMIERCZAK 261-32-16-21
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Szef Wydziału

ppłk
Andrzej KOŁODZIEJEK

261-32-17-00
 Z-ca Szefa Wydziału Leszek PIETRUCZUK 261-32-16-16
Kierownik Sekcji Planowania i Programowania Leszek DOBOSZ 261-32-31-85
Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Waldemar REMISZEWSKI 261-32-15-97
WYDZIAŁ EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI
Szef Wydziału p.o. Agnieszka JURGIELEWICZ 261-32-16-91
Kier. Sekcji Gosp. Komunalnej
i Energetycznej
Mirosław IWANIUK 261-32-32-90
Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości mjr Radosław DOBRZYŃSKI 261-32-31-97
WYDZIAŁ GOSPODARKI SPRZĘTEM INFRASTRUKTURY
Szef Wydziału ppłk Andrzej BANASZEK 261-32-16-43
Kierownik Sekcji Gospodarki Materiałowej Tomasz OCHLAK 261-32-16-34
Kierownik Sekcji Sprzętu Kwaterunkowego Jadwiga ŁANOWSKA 261-32-16-29
Kierownik Sekcji Sprzętu Techn
i Pożarniczego
Tadeusz ZAJK 261-32-16-64
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK
Szef Wydziału ppłk Sebastian BINEK 261-32-16-61
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Kierownik Wydziału Grzegorz KARWOWSKI 261-32-16-50
SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Sekcji Arkadiusz OLEWNICZAK 261-32-16-37
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Sekcji Sebastian MICHALIK      261-32-16-77      261-32-32-86
Fax   261-32-16-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych