BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Informacja w sprawie petycji skarg i wniosków

INFORMACJA:

Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawie petycji, skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach: 1200- 1530 po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie

(pok. nr 130, tel. 261-32-16-00).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych