BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Aktualności
Objęcie stanowiska Zastępcy Szefa Zarządu
17.03.2015
ppłk Andrzej Pawlak nowym Zastępcą Szefa RZI Olsztyn

Na podstawie Rozkazu Personalnego Szefa inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 10 marca b.r. ppłk Andrzej PAWLAK
objął stanowisko Zastępcy Szefa RZI Olsztyn. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych