BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Aktualności
ODPRAWA ROZLICZENIOWO – ZADANIOWA SZEFA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  W OLSZTYNIE
19.09.2018
Odprawa rozliczeniowo– zadaniowa- 10-12.09.2018 r. Augustów

 

 


ODPRAWA ROZLICZENIOWO – ZADANIOWA
SZEFA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

W OLSZTYNIE

w zakresie gospodarki mieniem infrastruktury, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, energetycznej i technicznego utrzymania nieruchomości, ochrony środowisk oraz w zakresie infrastruktury szkoleniowej.

 

 

W dniach 10-12.09.2018 r. na bazie Oficerskiego YACHT CLUBU R.P. „PACYFIK” w Augustowie Szef Zarządu płk Krzysztof WRONKOWSKI przeprowadził odprawę rozliczeniowo – zadaniową z Komendantami, Kierownikami Infrastruktury, Kierownikami Sekcji Obsługi Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Energetycznej, Ochrony Środowiska, Sprzętu Infrastruktury, Technicznego Utrzymania Nieruchomości, Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownikmi Grup Zabezpieczenia Wojskowych Oddziałów Gospodarczrejonu działania RZI w Olsztynie.

 

Celem przeprowadzonej  odprawy była ocena realizacji robót remontowych, konserwacyjnych oraz gospodarki komunalnej realizowanych w I półroczu 2018 roku i planowanych do realizacji w II półroczu 2018 roku. W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście między innymi Dowódca  4 W-M BOT,  Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych