BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Aktualności
Roczna odprawa rozliczeniowo zadaniowa
19.02.2018
Roczna odprawa rozliczeniowo zadaniowa 14.02.2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r zgodnie z "Planem Zasadniczych Przedsięwzięć RZI na 2018 r." odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo- zadaniowa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.

Odprawę przeprowadził Z-ca Szefa Zarządu ppłk Andrzej PAWLAK.
    Po przyjęciu sprawozdań od kierowniczej kadry, szefów wydziałów i sekcji prowadzący odprawę dokonał podsumowania działalności za 2017 rok i postawił zadania do realizacji w 2018 roku.
    Na koniec odprawy podziękował za dotychczasową pracę i isłużbę i życzył wszystkim dalszych sukcesów w realizowaniu kolejnych trudnych zadań.

Pieściuk Michał


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych