BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Aktualności
Odprawa rozliczeniowo- zadaniowa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury z kierownicza kadrą za 2016 rok
14.02.2017
Odprawa rozliczeniowa z kierownicza kadrą za 2016 rok

W dniu 14.02.2017 r. w siedzibie Zarządu odbyła się odprawa rozliczeniowa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury z kierowniczą kadrą za 2016 rok.

Po prezentacjacji multimedialnych meldunków szefów wydziałów i sekcji Szef Zarządu ocenił efekty głównych zadań wykonanych w 2016 roku. Na zakończenie odprawy Szef Zarządu określił i uszczegółowił zasadnicze kierunki działań w 2017 roku oraz podziękował za zaangażowanie i  realizację zadań w 2016 roku.
Michał Piesciuk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych