BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Aktualności
17.01.2017
Pożegnianie zasłużonych pracowników w 2016 r

W 2016 roku odbyły się pożegnania wieloletnich pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie:

Pan Janusz SYPEK w ciągu ponad 50 lat pracował na różnych stanowiskach od majstra instalacji sanitarnych, starszego inspektora nadzoru, mistrza, starszego inspektora ds. kontroli instalacji gazowych, starszego inspektora TUN do samodzielnego inspektora
ds. przygotowania zadań branży sanitarnej.

Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany w tym „Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę”, „Brązowym Krzyżem Zasługi” oraz złotymi medalami: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.

 

Pan Marian SKORUPKA zatrudniony był w RZI w Olsztynie (wcześniej WRZKB)
w okresie 22.04.1991 r.- 31.12.2016 r. na stanowisku kierowcy

Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany w tym złotym medalem: „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

 

Pan Józef RYBAKIEWICZ zatrudniony był w RZI w Olsztynie w okresie 01.02.2003 r.
- 31.12.2016 r. na stanowiskach: Kierownik Wydziału Programowania, Planowania
i dokumentacji, Kierownik Sekcji planowania i programowania, Specjalista ds. Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. W latach 1967 – 2003 pełnił zawodową służbę wojskową w RZI w Olsztynie (wcześniej WRZKB).

Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany w tym złotym i srebrnym „Krzyżem Zasługi” oraz złotymi medalami: „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny”.

 

Pan Jerzy CZAPLEJEWICZ zatrudniony był w RZI w Olsztynie w okresie 01.10.1995 r.
- 31.12.2016 r. na stanowiskach: zaopatrzeniowiec, samodzielny referent ds. zaopatrzenia, inspektor ds. zaopatrzenia, samodzielny referent ds. zamówień publicznych, starszy inspektor ds. zamówień publicznych, starszy referent ds. zamówień publicznych. W latach 1971 – 1995 pełnił zawodową służbę wojskową w WZRB W Olsztynie.

Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany w tym złotym „Medalem Za Długoletnią Służbę” oraz złotymi medalami: „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny”.

 

Pani Jadwiga SZLACHETKA zatrudniona była w RZI w Olsztynie (wcześniej WRZKB)
w okresie 01.08.1986 r. - 31.12.2016 r. na stanowiskach: Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, starszy specjalista ds. dokumentacji, specjalista ds. dokumentacji.

Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany w tym srebrnymi medalami: „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

 

Pieściuk Michał


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych